Plac Niepodległości w Kijowie - główny plac w stolicy Ukrainy, Kijowie, miejsce ważnych uroczystości państwowych i imprez kulturalnych. W centralnym miejscu stoi pomnik Archanioła Michała, patrona miasta. Plac położony jest na terenie byłej polskiej gminy kupieckiej - Lackiej Słobody w kijowskim grodzie księcia Jarosława, oraz w historycznej i administracyjnej dzielnicy Padół, między Starym Miastem a Dolnym Wałem nad Dnieprem. W jego centrum stoi obecnie Lacka Brama. Od średniowiecza odnotowują w tym miejscu największe jarmarki kijowskie tzw. kreszczeńskie - trwające od 6 stycznia przez kolejne 20 dni, wywodzące się z przywileju Zygmunta I, z 1516 roku. W latach 1151, 1203 i 1240 miejsce to było widownią krwawych zmagań podczas najazdów Suzdalczyków oraz Mongołów. Na początku XVII wieku była to parcela Biskupie, historyczna niwa w obrębie dzielnicy Padół. Nazwa Biskupie pojawiła się po raz pierwszy w dokumencie z roku 1604 na określenie kwartału ziemi wydzierżawionej przez Zygmunta III biskupowi Wereszczańskiemu z przeznaczeniem na rozbudowę klasztoru Dominikanów. W roku 1660 po wypędzeniu zakonników nazwa ta zanikła. W 1811 wybuchł na Padole pożar, który strawił większą część tej dzielnicy. Po pożarze zmieniono całą strukturę przestrzenną luźno powiązanych ze sobą oddzielnych części starego Kijowa, poprzez połączenie ich ze sobą nowo wybudowaną arterią - drogą Kreszczatik. W miejscu starej rzemieślniczej i kupieckiej dzielnicy powstają z udziałem rosyjskiego skarbu państwa Izba Kontraktowa oraz duży rosyjski dom handlowych Gostiny Dwor, wybudowany w latach 1812-1828, a jego pobliżu główny gmach otwartego w 1834 Uniwersytetu Świętego Włodzimierza. Obecnie 2013 - 2014 protesty przeciwko niepodpisaniu przez Ukrainę umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską.
Dodany: 2014-02-22 09:53:01
Kategoria: Inne
Wyświetleń: 2004
Rozmiar: 4.3 MB
Created by FROSTGRAFIX
zamknij okno